Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

9/11/2015 12:00:00 μ.μ.
Ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση, προκηρύχθηκε τελικά ο διεθνής διαγωνισμός της ΕΡΤ για την προμήθεια 320 ψηφιακών πομπών, που θα της επιτρέψουν να απεξαρτηθεί από την Digea.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22 Οκτωβρίου και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει άμεσα, ώστε η ΕΡΤ να έχει τους ψηφιακούς πομπούς εντός 90 ημερών. Στόχος είναι να μπορεί να έχει αυτόνομο ψηφιακό δίκτυο μέχρι τον Μάρτιο του 2016. Έως τότε θα πρέπει να πληρώνει μηνιαίο ενοίκιο στην Digea. Η πρώτη σύμβαση της ΝΕΡΙΤ με την Digea για τη μεταφορά του ψηφιακού σήματος ξεπέρασε τελικά τα 840.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών 10 μηνών. Η νέα σύμβαση που θα υπογράψει η ΕΡΤ θα αφορά το διάστημα Μάιος 2015 – Μάρτιος 2016, οπότε και πάλι η κρατική τηλεόραση θα πληρώσει στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών καναλιών και την εταιρεία τους πάνω από 800.000 ευρώ.

Οι ψηφιακοί πομποί πρέπει να είναι τεχνολογίας DVB-T, αλλά θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές για μετατροπή σε DVB-T2 – μια σημαντική παράμετρος, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία στις χώρες της ΕΕ έχει ήδη προχωρήσει σε αυτό το πρότυπο. Ο διαγωνισμός είναι ύψους 5.430.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ (συνολικά 6.678.900 ευρώ) και αφορά αναλυτικά την προμήθεια 86 πομπών.

Ο πρώτος και ο δεύτερος διαγωνισμός που είχαν προκηρυχθεί για τον σκοπό αυτό επί ΝΕΡΙΤ είχαν εκπέσει λόγω φωτογραφικών προδιαγραφών που ωφελούσαν τη γερμανική εταιρεία Rohde & Schwarz, η οποία έχει συνάψει σύμβαση και με την Digea. Η γερμανική εταιρεία θεωρείται βέβαιο πως θα καταθέσει προσφορά, ενώ κατά πληροφορίες μας αυτήν τη φορά θα υπάρξει κι άλλος ενδιαφερόμενος.