Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

12/08/2015 02:00:00 μ.μ.
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Σε αυτό το πλαίσιο ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Λάμπης Ταγματάρχης ενημέρωσε ενδιαφερόμενους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, εκτελεστή παραγωγής να καταθέσει προτάσεις για την παραγωγή τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, σύμφωνα πάντα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Εταιρεία θα δεχθεί επίσης προτάσεις για συμπαραγωγές. Όλες οι προτάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας που μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το σχετικό έντυπο πατώντας εδώ.