Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

9/19/2015 09:00:00 π.μ.
H Ελληνική Ένωση προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος (HELMEPA) συντονίζει κάθε χρόνο στην Ελλάδα την Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού ακτών, που πραγματοποιείται το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να μετρηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης όλων μας σχετικά με τις ακτές που χρησιμοποιούμε για την ψυχαγωγία μας.

Στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών συμμετέχουν εκατοντάδες οργανώσεις και χιλιάδες πολίτες από 80 χώρες του κόσμου.