Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

8/31/2015 12:00:00 μ.μ.
Η Monsanto δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί με τα αιτήματα της Λετονίας και της Ελλάδας να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών στην ΕΕ, κατηγορώντας όμως ταυτόχρονα τις δύο χώρες για άγνοια της επιστήμης.


Σύμφωνα με έναν καινούργιο νόμο που ψηφίστηκε το Μάρτιο, μεμονωμένες χώρες μπορούν να ζητήσουν να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε αίτημα έγκρισης Γενετικά Τροποιημένων (ΓΤ) καλλιεργειών στην ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις εγκρίσεις, αιτήματα για εξαίρεση πρέπει να υποβληθούν και στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των καλλιεργειών.

Οι ΓΤ καλλιέργειες είναι ευρέως διαδομένες στις ΗΠΑ και την Ασία, αλλά η ανθεκτική σε επιβλαβείς οργανισμούς ΜΟΝ810 είναι η μοναδική ποικιλία για την καλλιέργεια της οποίας υπάρχει ισχυρή αντίσταση στην Ευρώπη.

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Σκωτία δήλωσαν ότι αντιτίθενται στις ΓΤ καλλιέργειες, ενώ η Βρετανία εμφανίζεται θετική.

Ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός νόμος έχει προκαλέσει την ενόχληση της βιομηχανίας ΓΤ καλλιεργειών, και των ΗΠΑ οι οποίες περιμένουν την ΕΕ να ανοίξουν τις πόρτες τους στις αμερικανικές ΓΤ καλλιέργειες ως αντιστάθμισμα μιας προγραμματισμένης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Οι ΓΤ καλλιέργειες στην Ευρώπη αποτελούν μικρό κομμάτι της δραστηριότητας της Monsanto, με την εταιρεία να δηλώνει ότι οι εξαιρέσεις της Λετονίας και της Ελλάδας δεν θα έχουν επίδραση στις επιχειρήσεις της.