Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

2/12/2014 12:15:00 μ.μ.
Το ιταλικό υπουργείο οικονομικής ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη μίας διαδικασίας προσφορών για τρεις άδειες σε νέες συχνότητες της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η ιταλική κυβέρνηση ελπίζει να εισπράξει τουλάχιστον 90,75 εκατομμύρια ευρώ για τις άδεις L1, L2 και L3. Η τιμή εκκίνησης για τα τρία πακέτα ξεκινά από τα €29,3 εκατομμύρια, €29,8 εκατομμύρια και 31,6 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός για τις άδειες, που θα ισχύουν για 20 έτη, ευνοεί τους νεοεισερχόμενους και μικρούς οργανισμούς, που μπορούν να δώσουν προσφορά και για τα τρία πακέτα. Οι όμιλοι που κατέχουν ήδη άδεια για 2 πολυπλεξίες, μπορούν να δώσουν προσφορές για δύο πακέτα.
Οι μεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, που έχουν σήμερα άδειες για τρεις πολυπλεξίες, όπως η RAI, η Mediaset και η Telecom Italia Media, αποκλείονται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Παρόλα αυτά, ένας όρος του διαγωνισμού, που θα επιτρέψει τη συμμετοχή του Sky Italia στη διαδικασία προσφορών, προβλέπει ότι οι όμιλοι που έχουν μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 50% στη συνδρομητική τηλεόραση, μπορούν να κάνουν προσφορά για μία μόνο πολυπλεξία (L1).

Τα τρία πακέτα είναι: L1, για τα κανάλια 6 και 23, που καλύπτει το 89,5% του ιταλικού πληθυσμού, L2 για τα κανάλια 7 και 11, που καλύπτει το 91,1% του πληθυσμού και L3 για τα κανάλια 25 και 59, που καλύπτει το 96,6% του πληθυσμού της χώρας.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα δημοσιευθεί τη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και όσοι θέλουν να συμμετέχουν θα έχουν 60 ημέρες περιθώριο από την ημέρα της δημοσίευσης για να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

broadbandtvnews.com