Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

6/02/2014 10:00:00 π.μ.
Το ποσό των 125.000 ευρώ για το 2014 και 100.000 ευρώ για κάθε επόμενο χρόνο προβλέπεται για τους μισθούς του προέδρου-διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ. Η μισθοδοσία των μελών του ΔΣ δεν αποφασίστηκε από το Εποπτικό Όργανο όπως είναι απολύτως φυσικό, αφού η ΝΕΡΙΤ είναι ο κρατικός ελεγχόμενος τηλεοπτικός φορέας αλλά από τον αρμόδιο υφυπουργό παρά το πρωθυπουργώ. Η απόφαση του Σ. Κεδίκογλου εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει πως η μικτή μηνιαία αποζημίωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΝΕΡΙΤ καθορίζεται στις 4.750 ευρώ και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές και κρατήσεις.Η ΝΕΡΙΤ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει πως ο καθηγητής Αντώνης Μακρυδημήτρης, σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν λαμβάνει αμοιβή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ καθορίζεται στο ποσό των 1.525 ευρώ με την υποχρέωση συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις το μήνα. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ καθορίστηκε στα 300 ευρώ το μήνα.

Όπως είναι φανερό τα ποσά των αποδοχών του ΔΣ είναι ελάχιστα, σε σχέση με τις αμοιβές που ισχύουν για τα στελέχη στα χρεωμένα ιδιωτικά κανάλια. Το κόστος της μισθοδοσίας των μελών ΔΣ εντάσσεται στον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ, ο οποίος ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί και παραμένει στα συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών σε πλήρη αδιαφάνεια.