Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

3/10/2014 03:30:00 μ.μ.
Με την απόφαση 212/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας η Neoset κηρύχθηκε σε πτώχευση ύστερα από την αίτηση των εργαζομένων του εργοστασίου της Χαλκίδας που εκδικάστηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2013.
 
Η ίδια η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2012 είχε καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, ακολούθησε το κλείσιμο του εργοστασίου της Χαλκίδας τον Μάρτιο του 2013 και η απόλυση του προσωπικού της, ενώ η αίτηση πτώχευσης απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2013.

Η πτωχευτική απόφαση, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, εκτιμάται ότι βάζει οριστικό τέλος στην προσπάθεια της διοίκησης της Neoset να συνεχίσει έστω και με άλλη μορφή ή μοντέλο τη λειτουργία της.

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Neoset είχε προβεί στη σύναψη συμβάσεων franchising οι οποίες εκτιμάται ότι μετά την πτώχευσή της λύονται.