Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

8/10/2015 05:00:00 μ.μ.
Σε ενάμιση χρόνο εκτιμάται πως θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η ΕΡΤnet ΑΕ, θυγατρική εταιρεία – πάροχος δικτύου της ΕΡΤ ΑΕ, η οποία θα αναλάβει την εκπομπή των ψηφιακών προγραμμάτων της ΕΡΤ αλλά και των περιφερειακών καναλιών. Το νομοσχέδιο ορίζει πως η μητρική εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει 7.000.000 ευρώ για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ερώτημα παραμένει αν μέχρι τότε η ΕΡΤ θα έχει προλάβει να προμηθευτεί και να στήσει το δικό της ψηφιακό δίκτυο. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί με άλλες προδιαγραφές ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 320 ψηφιακών πομπών, προϋπολογισμού 5.430.000 ευρώ, που δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί από την πρώην διοίκηση της ΝΕΡΙΤ.