Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

5/26/2014 11:00:00 π.μ.
Συνεχίζεται το καθεστώς της ανάθεσης του συνόλου του προγράμματος του Τρίτου Προγράμματος σε ιδιωτική εταιρεία. Η ΝΕΡΙΤ ανανέωσε για δύο ακόμη μήνες, ως τις 8 Ιουλίου 2014 τη σύμβαση με την «ΑΝΚ Μουσική & Ψυχαγωγία ΕΠΕ» «για την παραγωγή έγκριτων προγραμμάτων» έναντι ποσού 85.151 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το καθεστώς αυτό της εκτέλεσης ολόκληρου του προγράμματος της κρατικής ραδιοφωνίας σε άλλη εταιρεία είναι μοναδικό και έχει επισημανθεί και στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ, πως δημιουργεί νομικό ζήτημα. Για παράδειγμα απαγορεύεται στους ιδιωτικούς σταθμούς να αναθέσουν το σύνολο του προγράμματος σε άλλη Τρίτη εταιρεία από αυτή που έχει την άδεια προσωρινής λειτουργίας.

Πηγή: typologies.gr