Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

4/07/2014 10:00:00 π.μ.
Σε 12 χρόνια, από το 2002 ως και το 2013, το ΕΣΡ επέβαλλε συνολικά 46 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Ο πίνακας των προστίμων περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση που παρέδωσε το ΕΣΡ στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής.

Πρόστιμα ΕΣΡ Έτος


Σύνολο προστίμων


2002

1.450.000


2003

3.208.000


2004
  
3.133.000


2005

3.867.216


2006

7.344.000


2007

2.795.000


2008

4.674.000


2009

2.617.000


2010

3.279.000


2011

2.025.000


2012

6.538.000


2013

5.398.000


Σύνολο

46.325.216