Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

2/24/2014 11:00:00 π.μ.
Μυστήρια γεγονότα που συνέβησαν στη γη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και εποχές…
Γεγονότα που έστρεψαν το βλέμμα της ανθρωπότητας πάνω τους και μερικά από αυτά παραμένουν ακόμη ανεξήγητα έως σήμερα…

Δείτε το βίντεο: