Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

2/18/2014 10:30:00 π.μ.
Ευθυγραμμιζόμενη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και Γερμανία, η Ισπανία θα ξεκινήσει την εφαρμογή ενός φόρου στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, το λεγόμενο Google tax, και έτσι οι ντόπιες ειδησεογραφικές εταιρείες θα μπορούν να χρεώνουν την Google και άλλες μηχανές αναζήτησης για τη δημοσίευση προστατευμένου με copyright υλικού.

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου την αναθεώρηση του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα επιτρέπει στους ειδησεογραφικούς οργανισμούς να αποζημιώνονται από site όπως το Google News, για το δικαίωμα αναφοράς ή χρήσης του περιεχομένου τους, εκτός από τις φωτογραφίες.

advanced-television.com