Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

2/15/2014 01:30:00 μ.μ.
Ο αριθμός των καναλιών στη πλατφόρμα της επίγειας ισπανικής ψηφιακής τηλεόρασης συνεχίζει να μειώνεται, με το κλείσιμο ενός ακόμα τηλεοπτικού σταθμού, του Intereconomia TV, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων για τη συνέχιση της λειτουργίας του. Είναι το δεύτερο κανάλι που διακόπτει τη λειτουργία του – το πρώτο ήταν το Marca TV – μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας να ακυρώσει τις άδειες 9 καναλιών της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Το κλείσιμο έρχεται μετά την απόφαση του MTV να αποσυρθεί από την επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα και να επιλέξει τη συνδρομητική τηλεόραση.

Το Intereconomia TV αποτελούσε ένα από τα (μέχρι) τέσσερα επίγεια ψηφιακά κανάλια της NET TV, τη θέση του οποίου ενδέχεται να καταλάβει το Real Madrid TV, που σήμερα λειτουργεί ως συνδρομητικό κανάλι.

advanced-television.com\