Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

2/12/2014 09:30:00 π.μ.
Με την επικείμενη μεταφορά του δορυφόρου Astra 1N στις 19,2 μοίρες ανατολικά, μετά το άδειασμα των συχνοτήτων του στις 28,2° ανατολικά – που ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, η SES ανανέωσε τα στοιχεία του δορυφόρου, τοποθετώντας τον πλέον στις 19,2° ανατολικά και δημοσιεύοντας το διάγραμμα κάλυψης.

Όπως μπορούμε να δούμε στο site της SES, υπάρχει μία και μόνο πανευρωπαϊκή δέσμη, που καλύπτει άνετα όλο τον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, με σήμα αντίστοιχο με αυτό των δορυφόρων Astra 1KR, 1M και 1L. Έτσι δεν αναμένονται προβλήματα λήψης στις συχνότητες που θα μεταφερθούν σε αυτόν το επόμενο διάστημα.

ses.com