Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

1/01/2014 02:12:00 μ.μ.
Ποδαρικό στο 2014 κάνει το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΝΕΡΙΤ. Με ανακοίνωση του αρμόδιου υφυπουργού Παντελή Καψή επανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΝΕΡΙΤ στο ποσό των 3 ευρώ κάθε μήνα. Από αυτά τα χρήματα όμως το 45% θα μένει στον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο θα καλύπτει το κόστος λειτουργίας της νέας κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Από τα 191 εκατ. ευρώ εσόδων κάθε έτους, τα 91 εκατ. θα μένουν ως πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι ερώτημα αν η ρύθμιση αυτή είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αφού ο πολίτης πληρώνει το τέλος για τη λειτουργία τηλεόρασης και όχι ως ανταπόδοση για άλλες υπηρεσίες του κράτους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παντελή Καψή

Στο ποσό των 3 ευρώ μηνιαίως ανέρχεται το ανταποδοτικό τέλος που ορίζεται ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας  της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.) σύμφωνα με το νόμο 4173/2013.

Το ανταποδοτικό τέλος ισχύει από 1.1.2014 μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ανταποδοτικό τέλος είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο για την πρώην ΕΡΤ (4,24 ευρώ μηνιαίως).

Τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος για το 2014 έχουν προϋπολογιστεί στα 191 εκ. ευρώ από τα οποία τα 101 εκ. καλύπτουν το κόστος λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ. Η εταιρία θα συνεισφέρει 91,4 εκ. στο πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014. Να σημειωθεί ότι το 2012 το κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ ήταν 245 εκ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος περίπου 300 εκ.