Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

1/18/2014 01:30:00 μ.μ.
Η Portugal Telecom, μέσω του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης PT Inovação, και το Πανεπιστήμιο του Aveiro αναπτύσσουν μία λύση που θα μειώσει σημαντικά το κόστος των υπηρεσιών της καλωδιακής τηλεόρασης και θα επεκτείνουν την κάλυψη σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα.

Το σύστημα που είναι "απλό, αποτελεσματικό και ιδανικό για μεγάλες χώρες", αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Digital RF Overlay. Επιτρέπει την πλήρη ψηφιοποίηση του ραδιοφάσματος που χρησιμοποιείται από τα συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης (CATV), την πλήρη ψηφιακή μετάδοση μέσω οπτικών ινών και την ανακατασκευή του σήματος, χωρίς απώλειες στο άκρο του πελάτη.

Η «επαναστατική» λύση επιτρέπει την εκπομπή των τηλεοπτικών σημάτων σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας, με την προοπτική να επιφέρει στο κοντινό μέλλον μία σημαντική βελτίωση της ποιότητας/κόστους των τηλεοπτικών καλωδιακών δικτύων, καθώς και στην διάθεση διαδραστικών χαρακτηριστικών σε περισσότερους πελάτες, όπως αυτά που προσφέρει ήδη η συνδρομητική υπηρεσία Meo της Portugal Telecom.

advanced-television.com