Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

1/17/2014 04:00:00 μ.μ.
H παράταση θητείας των μελών του ΕΣΡ για άλλους έξι μήνες σχεδιάζεται υπογείως συνιστώντας πλέον ζήτημα σοβαρής θεσμικής λειτουργίας.

Αν συμβεί αυτό, τρία μέλη της ανεξάρτητης Αρχής θα έχουν συμπληρώσει ήδη 12 χρόνια παραμονής στο ΕΣΡ. Η τελευταία παράτααση που δόθηκε βάση του νόμου 4172/2013 λήγει στις 27 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει το typologies.gr, το 75% σχεδόν του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΣΡ δαπανάται σε μισθούς και συντάξεις! Η Αρχή εξειδίκευσε το ποσόν της κρατικής ενίσχυσης, ύψους 1.836.000 ευρώ, από τον προϋπολογισμό του 2014, με απόφαση του προέδρου Ιωάννη Λασκαρίδη. Όπως προκύπτει από την περιγραφή προς τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, το ΕΣΡ δαπανά για τις αμοιβές των τακτικών υπαλλήλων του και των μελών του 1.356.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσόν καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, όπως το ενοίκιο του κτιρίου και διάφορες προμήθειες. Η ενίσχυση του ΕΣΡ σε σχέση με το 2013 είναι μειωμένη κατά 92.752 ευρώ.