Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

12/09/2013 02:50:00 μ.μ.

Κάτι που πιθανώς δεν είχατε προσέξει μέχρι σήμερα, είναι πως στις διαφημίσεις ρολογιών η ώρα που δείχνουν είναι πάντα 10:10. Γεγονός που κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι.

Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων επειδή με την συγκεκριμένη ώρα φαίνονται καθαρά και οι δύο δείκτες, υπάρχει όμορφη συμμετρία και δεν «κρύβεται» το λογότυπο της εταιρείας.