Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

11/19/2013 05:45:00 μ.μ.
Ένα από τα κομβικά ζητήματα που δημιουργεί στην αγορά η απόφαση του Μ.Παπαδόπουλου είναι ο καθορισμός των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η πολιτική ηγεσία αποδέχεται τη θέση της ΕΕΤΤ ότι εξαιτίας του υψηλού κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης είναι αμφίβολη η οικονομική βιωσιμότητα δυο δικτύων. Και για αυτό ορίζει πως οι 4 πολυπλεξίες για πανελλαδική εμβέλεια θα πρέπει αρχικά να δημοπρατηθούν για έναν πάροχο δικτύου και εάν ο διαγωνισμός αυτός καταστεί άγονος, τότε η ΕΕΤΤ θα πρέπει να τον επαναπροκηρύξει για κάθε μια από τις 4 πολυπλεξίες για περισσότερους Πάροχους δικτύου. Επιπλέον στην ίδια απόφαση υπάρχει μια μικρή αναφορά πως ο πάροχος δικτύου θα αναπτύξει το δίκτυο του εκεί που είναι ήδη εγκατεστημένο δίκτυο. Πρακτικά αυτό σημαίνει, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, μια φωτογραφική διάταξη για τους Πάροχους που ήδη έχουν μετάσχει στο μεταβατικό στάδιο της ψηφιακής τηλεόρασης. Αποδεικνύεται δηλαδή αυτό που έγραφε και η στήλη για «ψηφιακή μετάβαση με σημαδεμένα χαρτιά». Γιατί όλοι γνωρίζουν πως ενδιαφερόμενοι για την ανάπτυξη δικτύου είναι η Digea που έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο, η Nova που επίσης έχει αναπτύξει σε 23 σημεία της χώρας ενώ παραμένει άγνωστο εάν μπει στον ανταγωνισμό αυτό ο ΟΤΕ.

Κατά πληροφορίες η Digea φέρεται ήδη έτοιμη να προχωρήσει την ψηφιακή μετάβαση, ενώ ανακοίνωσε μέσω της σελίδας της στο face book τα επόμενα switch off σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση. Άρα είναι σίγουρη πως αυτή θα κερδίσει το διαγωνισμό των ψηφιακών συχνοτήτων. Από την άλλη, στη Nova εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και δεν αποκλείεται τελικά, αν δεν υπάρξουν σαφείς κανόνες από το κείμενο του διαγωνισμού, να αποσύρει το ενδιαφέρον της για ανάπτυξη επίγειου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης.