Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

11/21/2013 06:34:00 μ.μ.
Κάποτε, και πιο συγκεκριμένα το 1870 όπως μαρτυράει η φωτογραφία, η Ιερά Οδός ήταν καρόδρομος!

Η σπανιότητα της φωτογραφίας οφείλεται στο γεγονός πως είναι ελάχιστες οι φωτογραφίες που υπάρχουν για τα περίχωρα της Αθήνας εκείνη την εποχή.

Αιτία, οι φωτογράφοι της εποχής οι οποίοι επικέντρωναν τη θεματολογία τους στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και την Ακρόπολη!